BSU Calculator

Om BSU

Til og med det året du fyller 33 år kan du spare inntil 27 500 kroner årlig. Dersom du ikke eier en bolig, får du et skattefradrag på 20 prosent av sparebeløpet.

 

Publisert: 10. May 2017 - sist oppdatert: 20. April 2021
Visninger: 0