AFP – Offentlig

I offentlig sektor er AFP (avtalefestet pensjon) en ordning for førtidspensjon.

Publisert: 26. September 2017 - sist oppdatert: 21. January 2022
Visninger: 0