Avkastning

Gevinst eller tap på en investering. Forteller hvordan nettoverdien på pengene dine har utviklet seg i en gitt periode.

Publisert: 28. September 2015 - sist oppdatert: 14. June 2017
Visninger: 0