Depotgebyr

Dette er gebyret banken vanligvis skal ha i forbindelse med utarbeidelse av sikkerhetsstillelsen.

Publisert: 28. September 2015
Visninger: 0