Diskonteringsrente

En rentesats du bruker til å diskontere med, det vil si beregne nåverdien av et beløp i fremtiden.

Nåverdien av beløpet x om n år skrives x/(1+r)n, der r er diskonteringsrenten.

 

Publisert: 28. January 2020 - sist oppdatert: 30. January 2020
Visninger: 0