Effektiv rente

Den effektive renten forteller hva den virkelige lånekostnaden eller avkastningen er, når du tar hensyn til betalingstidspunkter, rentes rente- effekt og tilleggskostnader, som gebyrer.

Publisert: 28. September 2015 - sist oppdatert: 29. October 2018
Visninger: 0