Fastrenteinnskudd

En innskuddskonto der du binder pengene i en bestemt periode, mot å få en fast rente i hele denne perioden.

Publisert: 28. September 2015 - sist oppdatert: 21. January 2022
Visninger: 0