Fastrentelån

Et lån som løper med en fast, forhåndsbestemt rente over et avtalt tidsrom, kalt rentebindingstid.

Publisert: 28. September 2015 - sist oppdatert: 21. January 2022
Visninger: 0