Flytende rente

Velger du flytende rente på lån og innskudd, vil renten endres etterhvert som markedet svinger.

Publisert: 28. September 2015 - sist oppdatert: 14. June 2017
Visninger: 0