Folketrygden

Folketrygden er en obligatorisk forsikringsordning for alle som er bosatt i Norge. Folketrygden gir økonomisk stønad ved sykdom, svangerskap og fødsel, arbeidsløshet, alder, uførhet, dødsfall og tap av forsørger.

Publisert: 26. September 2017 - sist oppdatert: 27. September 2017
Visninger: 0