Folketrygdens grunnbeløp (G)

G er navnet på et beløp (referansestørrelse) som brukes til å beregne størrelsen på folketrygdens ytelser, deriblant alderspensjon.

Publisert: 26. September 2017 - sist oppdatert: 21. January 2022
Visninger: 0