Forvaltningsgebyr

Gebyr som på daglig basis belastes verdipapirfondet og overføres til forvaltningsselskapet som forvalter fondet.

Publisert: 28. September 2015 - sist oppdatert: 21. January 2022
Visninger: 0