Indeksfond

Aksjefond med lave gebyrer. Et indeksfond følger en børsindeks og avkastningen vil ligge veldig tett opp til børsens egen utvikling.

Publisert: 28. September 2015 - sist oppdatert: 26. January 2022
Visninger: 0