Kaskoforsikring (bil)

Vognskadeforsikring som – i tillegg til dekningene i delkaskoforsikringen – dekker skader på forsikringstakerens egen bil ved sammenstøt, utforkjøring og velting.

Publisert: 28. September 2015 - sist oppdatert: 27. January 2022
Visninger: 0