Kausjon

Ved opptak av lån kan du få en tredjeperson til å stille sikkerhet gjennom kausjon. Denne tredjepersonen (kausjonisten) må da stå til ansvar for hele eller deler av lånet hvis du ikke greier å betjene det.

Publisert: 28. September 2015 - sist oppdatert: 27. January 2022
Visninger: 0