Levealdersjustering

Levealdersjustering av pensjon betyr at den årlige pensjonsutbetalingen du skal motta justeres i forhold til forventet levealder for ditt årskull.

Publisert: 26. September 2017 - sist oppdatert: 27. September 2017
Visninger: 0