Løpetid

Med løpetid menes tiden du vil bruke på å nedbetale et lån/en kreditt.

Løpetid er også et begrep som brukes om en obligasjons varighet.

Publisert: 28. September 2015 - sist oppdatert: 6. July 2017
Visninger: 0