Malus

Det motsatte av bonus, det vil si pristillegg istedenfor rabatt på forsikringsprisen.

Publisert: 28. September 2015 - sist oppdatert: 7. June 2017
Visninger: 0