Overkurs

Hvis du innfrir fastrentelånet før rentebindingsperioden er utløpt, kan det bli beregnet overkurs, også kalt rentetapserstatning.

Publisert: 28. September 2015 - sist oppdatert: 6. July 2017
Visninger: 0