Pant

Innebærer at en formuesgjenstand tjener som sikkerhet for et krav. For eksempel kan en bank ta pant/sikkerhet i boligen din.

Publisert: 28. September 2015 - sist oppdatert: 10. July 2017
Visninger: 0