Pensjonsopptjening

Pensjonsopptjening er opptjeningen av pensjonsrettigheter gjennom yrkeslivet, og begrepet brukes som oftest i forbindelse med opptjening i folketrygden.

Publisert: 26. September 2017 - sist oppdatert: 4. February 2022
Visninger: 0