Regress

Betyr at en erstatning for en skade som du er ansvarlig for, men som et forsikringsselskap har utbetalt til en person, kan kreves delvis eller helt tilbakebetalt av deg.

Publisert: 28. September 2015 - sist oppdatert: 23. August 2017
Visninger: 0