Sikkerhet

Formuesgode (fast eiendom, løsøre m.m.) som stilles som pant for et lån. Hvilken lånerente du blir tilbudt, avhenger blant annet av hvilken sikkerhet du kan stille for lånet.

Publisert: 28. September 2015 - sist oppdatert: 10. July 2017
Visninger: 0