Tilleggsavsetninger

En buffer som livselskapet kan bruke til å innfri rentegarantien i år der avkastningen i kollektivporteføljen er for lav for å oppfylle garantien.

Publisert: 29. October 2018
Visninger: 0