Tinglysingsgebyr

En avgift som betales både ved tinglysing av skjøte og tinglysing av panterett.

Publisert: 28. September 2015 - sist oppdatert: 16. June 2017
Visninger: 0