Underkurs

Rentegevinst som kan oppstå om du innfrir fastrentelån før avtalt tid, om ikke annet er avtalt i fastrentelåneavtalen.

Publisert: 7. June 2017 - sist oppdatert: 10. July 2017
Visninger: 0