Ytelsespensjon

Tjenestepensjonsordning der pensjonen skal utgjøre en  bestemt prosent av sluttlønn.

Publisert: 13. June 2017 - sist oppdatert: 4. February 2022
Visninger: 0