Bank 1 Oslo Akershus AS (SpareBank 1 Oslo Akershus) Ekstra Totalkunde

Leverandør *: Bank 1 Oslo Akershus AS (SpareBank 1 Oslo Akershus)

Produktpakke: Ekstra Totalkunde

Produktpakke årsgebyr: 0 kr

Minimum antall produkter: 4

Minimum inntekt: 1 kr

Minimum gjeld: 500 000 kr

Minimum sparing: 20 000 kr

Må være student?: Nei

Må være pensjonist?: Nei

Alder fra: 18 år

Alder til: 100 år

Andre betingelser: Alle som har SpareBank 1 VISA-kort kan bli Ekstra Totalkunde, hvis du har : • lønnskonto • nettbank • mer enn kr 20 000 i innskudd/eller mer enn kr 500 000 i lån

Produkter:

Individuelt Fastrenteinnskudd 12 mnd

Individuelt Fastrenteinnskudd 6 mnd

Plasseringskonto

Sparekonto nr. 1

Boligsparing for ungdom - BSU

Høyrentekonto

Høyrentekonto Ekstra

Fastrente 85% 5 år

Fastrente Ung 85% 5 år

Fastrente Ung 85% 3 år

Fastrente 85% 3 år

Fastrente 85% 10 år

Fastrente 70% 10 år

Fastrente 70% 3 år

Fastrente 70% 5 år

Ekstra Totalkunde

* Noen banker bruker ulike merkenavn på sine produkter. Reglene for inskuddssikring via bankenes sikringsfond gjelder imidlertid per kunde per bank. I tillegg gjelder regler for taushetsplikt ikke internt i en finansinstitusjon, men kun overfor andre finansforetak. Derfor finner du bankens juridiske navn i parentes i de tilfeller hvor det er avvik mellom bankens juridiske navn og merkenavnet. Les mer her