715 boliglån på Finansportalen

Nå kan du sammenlikne prisene på over 700 boliglån – i vårt boliglånbarometer.

Tirsdag 19. februar 2008

Av: Elisabeth Realfsen

Daglig leder Finansportalen.no

Siden lanseringen av finansportalen.no har norske banker lastet inn stadig flere av sine tilbud hos oss.

På lanseringsdagen vår skrev vi at slett ikke alle bankene  hadde lagt inn prisene på alle sine produkter i vår “datafanger”, og vi har senere fulgt iherdig med – både på vår egen datakvalitet og omfang.

Stadig flere produkter

Vår første opptelling i antall produkter gjorde vi ved månedsskiftet januar/februar. 

1. februar oppsummerte vi at prisene på 692 boliglånsprodukter var lastet inn i vår database, og synlige  for norske forbrukere via vårt boliglånbarometer.

To uker senere er antallet boliglån økt til 715, hvorav 581 er boliglån til flytende rente og 134  fastrentetilbud med ulik bindingstid.

Slik jobber vi for datakvalitet

Vi  kvalitetssikrer prisene og betingelsene som bankene oppgir, blant annet gjennom at vi følger opp tilbakemeldinger fra publikum. I tillegg gjennomfører vi mer regelmessige, systematiske og omfattende kontroller av hele databasen vår.

Tilbakemeldinger fra forbrukere og andre knyttet til navngitte banker følges opp med målrettede kontrolltiltak overfor den aktuelle bank. Banken blir kontaktet med henvisning til tilbakemeldingens innhold, men ikke på en slik måte at banken vil kunne identifisere den som har gitt tilbakemeldingen.

Etter alle våre positive opplevelser fra vår første måned i drift, vil vi takke brukerne våre for mange og nyttige innspill og feilmeldinger, og, ikke minst, landets banker for godt samarbeid.

Dette blir bare bedre og bedre!

Kategori:
Publisert: 19. February 2008
Visninger: 1612