Sammenlikn gebyrer i aksjesparekonto og fond

Finansportalen har sjekket gebyrene knyttet til aksjesparekonto (ASK) samt gebyrene i fondene som tilbys. Rangeringen viser hvem som samlet sett er billigst.

Undersøkelsen er utført i uke 46 i 2019. Den omfatter kun aksjefond. Gebyrer knyttet til enkeltaksjer – som også omfattes av aksjesparekonto – er altså ikke med i undersøkelsen.

Guide – slik velger du aksjesparekonto

De fleste tilbyderne beregner seg ingen gebyrer i ASK. Et lite mindretall krever imidlertid gebyrer ved flytting av aksjesparekonto eller enkeltfond til konkurrenter. Dette er riktignok engangskostnader som i det lange løp har liten økonomisk konsekvens. Langt viktigere er forvaltningsgebyrene i fondene som tilbys. Disse gebyrene belaster de samme sparepengene år etter år, og har stor betydning i det lange løp. Aksjefond med svært lave gebyrer- indeksfond – har over tid gitt bedre avkastning for alle andre fondskategorier enn norske.

Gebyrene er avgjørende for avkastningen, viser flere analyser gjennomført av Forbrukerrådet, samt annen forskning det refereres til i analysene. Globale aksjefond – som både akademia og øvrig ekspertise mener bør utgjøre grunnmuren i aksjefondsplasseringene – bør ifølge analysene være indeksfond. Norske aktive aksjefond (koster 5-6 ganger mer i årlige gebyrer enn indeksfond) kan i henhold til overnevnte analyse være et godt valg. Men også for denne fondskategorien er prisen viktig, dvs. det årlige forvaltningsgebyret. Selv om du velger et aktivt aksjefond, bør du vektlegge gebyr. Dessuten er det en viss sannsynlighet for at de norske fondene ikke evner å gjenta de gode prestasjonene. Derfor er fortsatt indeksfond en fornuftig valgmulighet for norske fond.

I vår prisundersøkelse av aksjesparekonto har vi lagt vekt på årlige forvaltningsgebyrer for følgende fondskategorier:

Globalt indeksfond, teller 60 prosent.
Norsk aktivt aksjefond, teller 30 prosent.
Norsk indeksfond, teller 10 prosent.

Samlede gebyrer over 10 år, i kroner

Flyttegebyrer i aksjesparekonto Gebyr i fondene
Nordnet               796              6.660
Sbanken                   0              7.000
Eika-sparebankene                    0              7.020
SpareBank 1 SR                    0              7.020
Alfred Berg                    0              7.020
KLP                    0              7.020
SpareBank 1 Nord-Norge                    0              7.020
SpareBank 1 Østlandet                    0              7.020
DNB                    0              7.020
Nordea                    0              7.020
Skagenfondene                    0              8.900
Kron                    0              9.360
Storebrand                    0              9.400
Fondsfinans                    0              9.560
Pareto1)                    0              9.980
Sparebanken Møre               400            10.000
Holbergfondene                    0            10.440
Danske Bank               300            10.440
Fana Sparebank                    0            11.200
Flekkefjor Sparebank                    0            11.200
Haugesund Sparebank                    0            11.200
Helgeland Sparebank                    0            11.200
Lillesands Sparebank                    0            11.200
Luster Sparebank                    0            11.200
Obos Bank AS                    0            11.200
Skudenes & Aakra Sparebank                    0            11.200
Sparebanken Sogn og Fjordane                    0            11.200
Sparebanken Sør (de er allerede med)                    0            11.200
Sparebanken Øst                    0            11.200
Spareskillingsbanken                    0            11.200
Søgne og Greipstad Sparebank                    0            11.200
Voss Sparebank                    0            11.200
Sparebanken Vest                    0            13.580
Handelsbanken               450            17.400
Landkreditt               100            27.000
Odin                    0            30.000
1) Tall fra fjoråret.
Beregningen av gebyr i fondene: 200.000 kr stående i tre aksjefond over 10 år. Deretter flyttes tre fond til konkurrerende leverandør.

Aksjer på aksjesparekonto

Finansportalens undersøkelse har ikke utarbeidet en oversikt over gebyrene knyttet til enkeltaksjer i aksjesparekonto. Men våre stikkprøver viser at forbrukerne bør være bevisst de årlige gebyrene for enkeltaksjer, særlig gjelder dette aksjer som er børsnotert i utlandet (begrenset til EU/EØS). Enkelte tilbydere har høye årlige faste gebyrer.

Tabeller med ytterligere detaljer.

Oversikt over aksjefond

Publisert: 8. November 2018 - sist oppdatert: 3. December 2019
Visninger: 72405