Sammenlikn priser på aksjesparekonto

Finansportalen har sjekket gebyrene knyttet til aksjesparekonto (ASK) samt gebyrene i fondene som tilbys. Rangeringen viser hvem som er billigst.

Undersøkelsen er utført i uke 43 i 2018. Den omfatter kun aksjefond. Gebyrer knyttet til enkeltaksjer – som også omfattes av aksjesparekonto – er altså ikke med i undersøkelsen.

Guide – slik velger du aksjesparekonto

De fleste tilbyderne beregner seg ingen gebyrer for oppbevaring eller flytting av fond. Et mindretall krever gebyrer ved flytting av aksjesparekonto til konkurrenter. Dette er riktignok engangskostnader som i det lange løp har liten økonomisk konsekvens. Langt viktigere er forvaltningsgebyrene i fondene som tilbys. Disse gebyrene belaster de samme sparepengene år etter år, og har stor betydning i det lange løp. Aksjefond med svært lave gebyrer- indeksfond – har over tid gitt bedre avkastning for alle andre fondskategorier enn norske.

Årsaken er at de betydelig høyere gebyrene i de aktive aksjefondene reduserer avkastningen, viser en omfattende analyse gjennomført av Forbrukerrådet, samt annen forskning det refereres til i denne analysen. Globale aksjefond – som både akademia og øvrig ekspertise mener bør utgjøre grunnmuren i aksjefondsplasseringene – bør derfor være indeksfond. Norske aktive aksjefond (koster 5-6 ganger mer i årlige gebyrer enn indeksfond) kan i henhold til overnevnte analyse være et godt valg. Men også for denne fondskategorien er prisen viktig, dvs. det årlige forvaltningsgebyret. Selv om du velger et aktivt aksjefond, bør du vektlegge gebyr. Dessuten er det en viss sannsynlighet for at de norske fondene ikke evner å gjenta de gode prestasjonene. Derfor er fortsatt indeksfond en fornuftig valgmulighet for norske fond.

I vår undersøkelse av aksjesparekonto har vi lagt vekt på å måle årlige forvaltningsgebyrer for følgende fondskategorier:

Globalt indeksfond
Norsk aktivt aksjefond
Norsk indeksfond

Samlede gebyrer over 10 år
Gebyrer i aksjesparekonto Gebyr i fondene
Sbanken                    0              7 280
SpareBank 1 SR                    0              7 280
KLP                    0              7 300
Nordnet               649              6 900
DNB                    0              8 700
Netfonds Bank               500              8 500
Skagenfondene                    0              9 980
Pareto                    0              9 980
Storebrand                    0            10 000
SpareBank 1 Nord-Norge                    0            10 200
SpareBank 1 Østlandet                    0            10 200
Sparebanken Vest                    0            11 180
Gjensidige                    0            11 200
Holbergfondene                    0            11 400
Sparebanken Møre               400            11 400
Danske Bank               300            11 560
Sparebanken Sør                    0            12 600
Nordea                    0            16 800
Handelsbanken               450            19 800
Landkreditt               100            27 000
Odin                    0            30 000
Eika-sparebankene                    0  *
Kron                    0  *
Beregningen av sum gebyrer: 200.000 kr stående i tre aksjefond over 10 år. Deretter flyttes fondene til konkurrerende leverandør. De årlige fondsgebyrene er beregnet slik: Fondet med lavest gebyr i hver av kategoriene, vektet 60 % i globalt indeksfond, 30 % i aktivt norsk fond og 10 % i norsk indeksfond.
*Tar i mot alle fond, som de ettervert planlegger å tilby øvrige kunder. Derfor innlemmes trolig alle de billigste fondene.

 

Tabeller med ytterligere detaljer.

 

Oversikt over aksjefond

 

 

Publisert: 8. November 2018 - sist oppdatert: 5. September 2019
Visninger: 31878