Bankene må betale tilbake milliardbeløp

DnB NORs salg av to lånefinansierte strukturerte spareprodukter har vært i strid med god forretningsskikk, heter det i dag i en uttalelse fra Bankklagenemnda.

Av: Elisabeth Realfsen, finansportalen.no

Tirsdag 20. januar 2009

Dette betyr at banken må betale kundene tilbake det den har tjent på lånene – gebyrer, renter og provisjoner. Låneavtalene faller også bort.

Les vedtaket i Bankklagenemnda

Du bør klage

Formelt sett gjelder uttalelsen i Bankklagenemnda en enkelt klager og to produkter, men saken er prinsipiell og får betydning for langt flere: Norske kunder har de siste årene lånt 38 milliarder kroner til strukturerte spareprodukter.

”Klager har krav på å bli stilt som om investeringsavtalene og låneavtalen ikke var inngått”, sier flertallet i Banklagenemnda i sitt vedtak. Mindretallet, de to representantene fra banksiden, mener bankene har opptrådt i samsvar med god bankskikk – og at låntakerne er forpliktet etter de avtalene som ble gjort.

– Det første kundene nå må gjøre er å klage til banken og andre kredittytere – og deretter til Bankklagenemnda, råder underdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

– Uttalelsen sier at hvis du har kjøpt denne typen produkt, så faller avtalene bort. Produktene var for dårlig. Klag skriftlig så snart som mulig. Du finner standardbrev på forbrukerportalen.no, råder Jorge B. Jensen.

Les hele saken på Forbrukerportalen

Kategori:
Publisert: 20. January 2009
Visninger: 1454