Gode råd om boligsparing for barn og ungdom

Å binde pengene i flere tiår og til et bestemt spareformål, slik bankenes nyeste spareprodukt legger opp til – er ikke nødvendigvis lurt. Det kan skje mye i tiden mellom dåp og kjøp av første bolig.

Opphavsrett: Microsoft Office Online

Å binde pengene i flere tiår og til et bestemt spareformål, slik bankenes nyeste spareprodukt legger opp til – er ikke nødvendigvis lurt.

Av: Finansportalen

Fredag 6. juli 2012

Her forteller Finansportalen om de viktigste tingene du bør være klar over før du – som foreldre eller besteforeldre – velger boligsparing for barn og ungdom. (Alle priser og opplysninger i denne artikkelen er per juli 2012. Red. anm)

Øremerket sparing til bolig kan bli en bjørnetjeneste

Åpning av konto og sparing må skje i barnet eller ungdommens navn – og innskudd øremerkes et bestemt spareformål. Men er du helt sikker på at vi vil ha de samme utfordringene med et brennhett boligmarked og et presset utleiemarked om 10 eller 20 år? Hva hvis boligpolitikken endres, det bygges nok studentboliger og leieprisene synker til et nivå som gjør det mer attraktivt å leie enn å eie?

Mer lønnsomt for familier med lån å nedbetale gjeld

Foreldre og besteforeldre med lån vil få en langt bedre avkastning ved i stedet øke nedbetalingen av familiens gjeld med det samme beløpet som man vil spare for barna.

Den høyeste avkastningen vil du oppnå ved å prioritere nedbetaling av den dyreste gjelden først, så begynn med kreditt- og kjøpekort, forbrukslån, billån, fleksilån og til sist boliglånet, sier Elisabeth Realfsen daglig leder i finansportalen.no. Med en tidshorisont på tyve år kan man som foreldre rekke å betale ned eget boliglån. Hvis ungene må ha hjelp til kjøp av bolig, kan nedbetalt bolig belånes opp igjen til gunstig rente, sier Realfsen.

Å sørge for at man alltid har de beste betingelsene på boliglånet, gjør at man langt raskere blir gjeldfri. En halv prosent rente høres ikke så mye ut, men på et millionbeløp over mange år, utgjør det en vesentlig forskjell. På forsikring og bank kan det være mye å hente på å forhandle med nåværende leverandør eller også bytte. I finansportalen.no finner du alltid de beste tilbudene og du kan bytt bank med noen klikk.

Ingen garanti for høy innskuddsrente

Sier du deg villig til å binde sparepenger over en lengre tidsperiode bør du, som bankene, forvente å få betalt en garantert god rente under hele spareperioden. Men ingen av bankene i markedet i dag tilbyr øremerket sparing til bolig for barn eller ungdom med en garantert høy innskuddsrente i hele spareperioden. Innskuddsrenten som tilbys er flytende og kan endres mange ganger i årene frem til boligkjøp uten å måtte være konkurransedyktig sammenlignet med andre tilbud i markedet.

Kan du og barnet avse pengene i 10 – 20 år har du en så lang tidshorisont for sparingen at det finnes andre alternativer som kan gi bedre avkastning på sparepengene. De bør du vurdere før du bestemmer deg.

God innskuddsrente uten bindingstid

Har du en kortere tidshorisont for sparingen, er usikker på eller vet at du eller barnet kan komme til å ha behov for pengene kan du trøste deg med at det finnes innskuddstilbud i markedet med god innskuddsrente uten bruksbegrensninger og bindingstid.

Ikke glem den lille skriften

I Finansportalens bankinnskuddsbarometer kan du enkelt og raskt finne frem til og sammenligne hvilke innskuddsrenter barnet eller ungdommen kan oppnå. Ved å klikke med musepeker på f.eks. produktets navn eller produktpakken får du opplyst detaljerte betingelser for innskuddstilbudet. Betingelsene er vel verdt en kikk før du bestemmer deg for om konto skal åpnes.

Bankinnskuddsbarometeret viser at nyfødte per 5. juli får høyeste årlige effektive innskuddsrente på 4,65 % med Nordeas boligkonto.

Men om barnet er ungdom på 13 år kan man det første spareåret oppnå hele 8,8 % i årlig effektiv innskuddsrente ved å åpne Boligsparing for ungdom God Start i SpareBank 1 SMN.

Ikke uten betingelser

Men innskuddsrentene tilbys ikke uten at bankene stiller betingelser. Her er eksempler og utdrag av kontobetingelsene for Boligsparekonto fra Nordea og Boligsparing for ungdom God Start fra SpareBank 1 SMN;

«På Boligsparekonto i Nordea kan du spare inntil 300.000 kroner, eksklusive renter. Har du skattbar inntekt og er mellom 13 og 34 år, anbefaler vi at du først fyller opp din BSU-konto med det årlige sparebeløpet før du sparer videre på din Boligsparekonto. Dette for å få full utnyttelse av BSU-kontoens skattefradrag. Kontoen gir deg en svært god innskuddsrente. Maksimalt sparebeløp er 300.000 kroner (pluss oppsparte renter). Du kan sette inn enkeltinnskudd eller ha en fast spareavtale til kontoen.

Har du skattbar inntekt kan du gebyrfritt overføre penger fra din Boligsparekonto til din BSU-konto for å få skattefradrag. Boligsparekonto opprettes i barnets navn, sammen med foreldre/verge inntil fylte 18 år. Du kan bare opprette Boligsparekonto en gang. Du kan spare på kontoen til og med det inntektsåret du fyller 33 år, eller frem til du begynner å bruke sparepengene.

Når sparepengene er satt inn på kontoen er de bundet til boligformål. Godkjent bruk av sparepengene følger BSU-kontoens bestemmelser. Benyttes sparepengene til annet enn boligformål eller overføring til BSU-konto, blir uttaksbeløpet gebyrbelagt med 5 % (minimum 1.000 kroner). Innskuddet er skattepliktig formue og renter av sparepengene er skattepliktig inntekt. Etter fylte 34 år vil kontohaver få halvparten av den gjeldende rente for Boligsparekonto.»

«BSU God Start i SpareBank 1 SMN er et tilbud til deg som ikke har BSU-konto fra før hvis du oppretter kontoen gjennom nettbank. SpareBank 1 SMN gir deg dobbel rente p.t. 8,80 % på innskuddet du gjør gjennom hele 2012. Deretter vil du motta ordinær BSU-rente på hele innskuddet p.t. 4,4 %.

Med BSU sparer du målrettet til boligkjøp eller nedbetaling av boliglån. Er du under 34 år kan du spare 20 000 kroner i året, totalt 150.000, og få 20 % av sparebeløpet i fradrag på skatten (inntil 4000 kroner p.a.). Du får god rente på sparepengene og det er ingen krav om at du sparer et fast beløp hvert år. Alle med BSU i SpareBank 1 SMN får åtte ganger det oppsparte beløpet i lån til kjøp av selveierbolig forutsatt at man har fast inntekt og ryddig økonomi.»

Kan ikke flyttes og uttak til annet enn bolig «straffes» med høyt uttaksgebyr

Nordea gjør et unntak for Boligsparing for ungdom (BSU), men andre banker ser det som et brudd på kontoavtalen og straffer kontohaver med et høyt uttaksgebyr, hvis boligsparingen for barn og ungdom overføres til Boligsparing for ungdom (BSU).

Slik er det ikke for oppsparte sparepenger på Boligsparing for ungdom. Her har bankene avtalt samhandlingsregler og innestående kan flyttes mellom banker uten at kontoavtalen brytes, så sant man ber den nye banken om hjelp til å få pengene overført. I tillegg til å gi god innskuddsrente gir Boligsparing for ungdom (BSU) et skattefradrag på 20 % av årlig sparebeløp (maksimal sparing kr 20.000 per år og samlet sparing på kr 150.000).

Uttaksgebyret vil du også bli belastet hvis du eller barnet på et tidspunkt ønsker eller ta ut sparepengene og bruke de på et annet spareformål enn bolig. Her er noen eksempler på uttaksgebyr som påløper om sparepengene brukes til noe annet enn bolig. Eksempelvis vil man for et innskudd på kr 300.000,- i Nordeas boligsparekonto bli belastet for et uttaksgebyr på kr 15.000,- om sparepengene brukes til et annet spareformål enn bolig.

Nordea.no – betingelser for Boligsparekonto «Benyttes sparepengene til annet enn boligformål eller overføring til BSU-konto, blir uttaksbeløpet gebyrbelagt med 5 % (minimum 1.000 kroner)».

DNB.no – betingelser for Barnas boligkonto  «Innskuddet skal gå til boligformål. Ved uttak til annet enn boligformål, avsluttes kontoen og det beregnes en uttaksprovisjon tilsvarende innskuddsrenten på kontoen. Uttaksprovisjonen beregnes på hele saldoen.»

Aurskog Sparebank – betingelser for BSU Pluss  «Ved brudd på avtale og overføring til annen konto vil det bli belastet et uttaksgebyr på 4 % av uttaksbeløp fratrukket siste års innskudd. BSU-pluss gir ikke skattefradrag.»

Unge over 18 år må selv ta ansvar for fornuftig bruk av sparepenger

Foreldre eller verge kan åpne konto i barnets navn. Hvis foreldre eller verge samtykker kan også besteforeldre kan åpne sparekonto eller kjøpe fondsandeler i barnebarnets navn. Tilbud om boligsparing for barn og ungdom er forbeholdt forbrukere (kontoinnehavere) under 34 år, så kontoen må åpnes i barnets navn.

Barnet, som er kontohaver eller eier fondsandeler, disponerer og har råderett over sine midler fra fylte 18 år. Foreldre og besteforeldre kan altså ikke forhindre at pengene blir brukt på en nedlagt rakettutskytningsbase i USA om pengene er spart opp i ungdommens navn.

Unge over 18 år må selv ta ansvar for at sparepengene brukes fornuftig. Men ved å gjøre ungdommen økonomisk bevisste og gi god informasjon om hva sparingen er øremerket for og hvilke konsekvenser uttak/innløsning, overføring o.l. vil gi gir man ungdommen det beste beslutningsgrunnlaget de kan få.

Fribeløp for avgiftsfrie gaver

Så lenge du holder sparingen innenfor det årlige fribeløpet skattemyndighetene har satt for avgiftsfrie gaver, får sparingen ingen konsekvenser for arveavgift. Du trenger heller ikke opplyse skattekontoret om at gavene har blitt gitt. I 2012 tilsvarer fribeløpet halvparten av Folketrygdens grunnbeløp som er kr 39.608.

Kan gi redusert stipend og lån i Statens Lånekasse

Klarer du og barnet og spare opp mer enn Statens Lånekasses beløpsgrenser for formue og kapitalinntekt vil sparingen gi redusert stipend og lån.

Beløpsgrenser nettoformue Statens Lånekasse

Innskuddsrenten blir lavere etter fylte 34 år

Fra fylte 34 år reduserer mange banker innskuddsrenten for boligsparing for barn og ungdom og Boligsparing for ungdom (BSU) til innskuddsrente på sparekonto.

Lang sparehorisont – vurder fond

Skulle boligprisene fortsetter å stige med åtte prosent årlig også i tiden fremover vil selv ikke maksimal sparing på boligsparing for barn garantere nok egenkapital til å komme inn på boligmarkedet. Det er heller ingen skattefordeler med disse spareproduktene, så det er 28 prosent skatt på renteinntekten.

Verdipapirfond er en investering med høyere risiko enn banksparing og fondenes avkastning vil svinge med markedet. Men det finnes fond som historisk sett har vist seg å gi bedre avkastning enn banksparing.

Et verdipapirfond er en kollektiv investering der mange innskytere går sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet. Verdipapirfondet er en egen juridisk enhet som eies av andelseierne, og midlene i fondet forvaltes av et forvaltningsselskap med konsesjon fra myndighetene.

Fond er klassifisert i fire hovedkategorier med flere underkategorier for at det skal være oversiktlig og lett å sammenligne avkastning, risiko og kostnader mellom reelt sammenlignbare fond. Kostnadene for det enkelte fond varierer så husk å se på hva fondenes tegningsgebyr, innløsningsgebyr og forvaltningshonorar – i tillegg til historisk avkastning. Indeksfond har ofte lavere gebyr enn andre fond.

Månedlig spareavtale reduserer risiko ved fond

Under spareperioden står man fritt til å selge fondsandeler og få utløst sparepengene. Pengene må heller ikke brukes til et bestemt formål. Når du sparer i fond, kan du redusere risikoen ved å spare månedlig, fordi du ved å spare jevnt og trutt, unngår å sette inn hele sparebeløpet når markedet og prisene er på topp.

Foreldre har ikke full frihet til å råde over barnets formue om den er over kr 75.000,-

Foreldre kan ikke råde fritt over barns sparing om barnets formue blir høyere enn kr 75.000. Det er beløpsgrensen Justisdepartementet har satt for når overformynderiet har plikt til å forvalte. Les mer i Vergemålsloven § 63 hos lovdata.no og les mer om overformynderiet på overformynderiet.no.

Kategori:
Publisert: 6. July 2012 - sist oppdatert: 12. June 2019
Visninger: 17313