Du kan angre ved kjøp av finansielle tjenester

Angrer du etter å ha kjøpt finansielle tjenester, er det mange som kan hjelpe deg.

Opphavsrett: Microsoft Office Online

Feil eller mangler ved tjenesten du har kjøpt – benytt din mulighet til å klage.

Av: Finansportalen

30. november 2009

sist revidert 23  oktober 2015

Lytt til markedsadvarsler fra Finanstilsynet

Hvis Finanstilsynet blir kjent med navngitte aktører som opererer i markedet uten tillatelse, publiseres markedsadvarsler på Finanstilsynets nettsider. Finanstilsynet publiserer også markedsadvarsler fra andre lands tilsynsmyndigheter.

Hvor kan du klage på kjøp av finansielle tjenester?

Den første du bør klage til er den du har kjøpt tjenesten av. Klagen bør være skriftlig og adressen til banken finner du ofte på bankenes nettsider under “Om oss” eller “Kontakt oss”. Noen banker og forsikringsselskap har også egne kundeombud som behandler klager.  Lenke til bankenes hjemmesider finner du i våre barometre.

Hvis klagen ikke fører til løsning

Dersom saken ikke løser seg ved din skriftlige klage, kan du ta kontakt med Finansklagenemnda.   Nemndas sekretariat gir deg råd, både muntlig og skriftlig, og kan hjelpe deg videre med klagen din.

Belastet for feil beløp eller ukjent transaksjon på ditt bank- eller kredittkort

Kontakt kortutsteder så snart som mulig, hvis du mener du er blitt belastet for et uriktig beløp eller ikke vedkjenner deg transaksjoner kortet ditt er blitt belastet for.

Du må da rette et krav mot kredittyter med hjemmel i Finansavtalelovens § 54b (tidligere kredittkjøpslovens § 8).

Finansavtalelovens § 54b gir deg rett til å fremme pengekrav for mangelfull vare eller tjeneste mot kredittyter, hvis selger ikke ivaretar sine forpliktelser. For at du skal kunne fremme et slikt krav etter Finansavtalelovens § 54b, må fire momenter være innfridd;

  • 1. Du må ha handlet på kreditt.
  • 2. Du må ha handlet hos en næringsdrivende.
  • 3. Det må foreligge en feil eller mangel ved varen eller tjenesten som du har kjøpt.
  • 4. Du må ha forsøkt å løse saken hos selger først.
  • Hvis alle disse fire momentene er oppfylt kan du: Klage til kredittyter.

Klage på kjøp av bank- eller forsikringstjenester fra utlandet

FIN-NET er et EØS-samarbeid for behandling av grenseoverskridende utenomrettslige klager på bank- og forsikringstjenester. Dette er basert på et initiativ fra EU-kommisjonen. Tanken bak samarbeidet er å sikre forbrukere like klagemuligheter i utlandet som i hjemlandet, og på den måten forsøke å fremme grenseoverskridende handel av finansielle tjenester. Finansklagenemnda (FinKN) er Norges representanter i FIN-NET.

Andre ressurser

Finanstilsynet

Finansklagenemnda

FIN – NET

Publisert: 30. November 2009 - sist oppdatert: 1. October 2020
Visninger: 5035