Enklere bytte av bank

Her er en enkel og kjapp veiledning fra bankene selv – til alle som vil bytte bank.

Fotograf: Elisabeth Realfsen

Det er enklere enn du tror å gå til en annen bank. Foto: E. Realfsen

Av: Finansnæringens Fellesorganisasjon og Sparebankforeningen

Onsdag 25. juni 2008

Enklere bytte av bank

Det er enkelt å bytte bank hvis du flytter de vanligste banktjenestene. Et alternativ til å bytte bank er selvsagt å plukke tjenester fra flere banker – ut fra det som du har behov for. Vær da klar over at noen banker kan ha priser som avhenger av at man har flere tjenester i samme bank, så som fordelsprogrammer og totalkundevilkår som normalt blir prismessig gunstigere enn ved kjøp av enkelttjenester.

Flytting av innskudd og betalingstjenester

1.      Ta kontakt med den nye banken du ønsker å etablere et kundeforhold med. Be banken om hjelp til ditt bankbytte om du trenger det.

2.      Opprett de kontoer og avtaler om betalingstjenester du har behov for i den nye banken. Dette kan du gjøre ved personlig oppmøte i banklokalet eller på bankens internettsider. Bruker du bankens internettsider følger du den informasjon og veiledning som banken har lagt ut der.

3.      Du kan selv overføre penger fra konto(er) i gammel bank til nyopprettede konto(er) i den nye banken eller be din gamle bank overføre pengene. Du kan også be din nye bank om hjelp til dette.

4.      Har du inngått en nettbankavtale med din nye bank vil de e-fakturaer som du tidligere har registrert (akseptert) i din gamle nettbank, automatisk bli overført til din nye nettbank.

5.      Tidligere registrerte AvtaleGiro-fullmakter (faste betalingsoppdrag) må derimot registreres på nytt i den nye nettbanken. Du kan enten gjøre dette selv på den måten som er beskrevet på bankens internettside, eller be om hjelp fra din nye bank. Du kan få en oversikt over dine AvtaleGiro-fullmakter fra din gamle bank, eller du kan be din nye bank om å innhente dette.

Et godt råd som kan forenkle bankbyttet: Vent med å si opp lønns-/brukskontoen og betalingskortet i den gamle banken til de betalingsoppdrag som ligger på forfallsregisteret i din gamle bank er gjennomført og du har fått nytt betalingskort fra din nye bank.

Flytting av lån

Du må først søke den nye banken om lån. Den nye banken vil fortelle deg hva den krever av sikkerheter, om du må ha ny verditakst av boligen eller andre pantesikkerheter og så videre. Når lån er innvilget i ny bank, skriver du under på de nye lånedokumentene (låneavtalen, pantedokumenter og så videre). Den nye banken vil deretter sørge for at lånene i den gamle banken blir innfridd/nedbetalt med lånet i den nye banken, eventuelt med andre midler du har.

Hva du ellers bør tenke på ved bytte av bank:

– Du må informere arbeidsgiver og sosial-/trygdekontor om kontonummeret på din nye brukskonto. Er det også andre som du kan forvente innbetalinger fra, må du også underrette disse om det nye kontonummeret.

– Betalingsoppdrag som er lagt på forfall hos din gamle bank, må legges inn på forfallsregisteret hos din nye bank dersom du sier opp den kontoen som skal belastes (altså kontoen i din gamle bank) før betalingen er gjennomført.

– Betalingskort skal ikke brukes etter avslutning av den konto som kortet er knyttet til. Betalingskortet skal innleveres til din gamle bank eller makuleres på den måte som din gamle bank anviser.

– Sjekker skal ikke brukes etter avslutning av den konto som sjekkene trekkes på.

– Arkivfunksjoner i nettbanken til din gamle bank forsvinner når nettbankavtalen avsluttes.

– Dersom saldoen på konto i gammel bank er negativ, for eksempel fordi du har fått innvilget kreditt eller fordi du har overtrukket kontoen, vil kontoforholdet i din gamle bank ikke bli avsluttet uten at overtrekket dekkes inn.

– Depositumskonto for husleie kan ikke flyttes uten samtykke fra utleier.

– Konto det er tatt utlegg eller pant i eller på annen måte er sperret, kan ikke flyttes så langt utlegget/panteretten/sperringen rekker.

– Umyndig kontohaver må ha vergenes samtykke for å kunne bytte bank.

Kategori:
Publisert: 25. June 2008 - sist oppdatert: 9. March 2020
Visninger: 6641