Enklere forsikringsprodukter

Nøkkelen til en enklere forsikringshverdag kan være rett rundt hjørnet – i form av basisvilkår for forsikringsprodukter. Da blir det lettere å forstå hva de ulike forsikringsproduktene dekker og ikke dekker, og å finne det selskapet som tilbyr forsikringsdekningen du har behov for.

Adm. direktør, Finansnæringens Hovedorganisasjon

Adm. direktør Arne Skauge, FNH
Direktør, Forbrukerrådet

Direktør Erik Lund-Isaksen, Forbrukerrådet

Av Lasse Billington, finansportalen.no
3. april 2008

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har satt ned en arbeidsgruppe som skal utvikle en felles plattform for forsikringsvilkår. Også Forbrukerrådet og finansportalen.no er representert i arbeidsgruppen som skal gjennomgå forsikringsselskapenes vilkår på ulike forsikringsprodukter med det formål å gjøre vilkårene mer sammenliknbare.

Hensikten med arbeidet er å gjøre hoveddelen av de ulike forsikringsproduktene like på tvers av selskapene, samt å sikre at dette gir deg som forsikringskunde full trygghet i bunnen – uavhengig av hva slags utvidelser og tilleggsdekninger du eventuelt skulle ha behov for. Arbeidsgruppen vil først ta for seg de forsikringsprodukter som i dag er på plass i finansportalen.no.

Et av flere tiltak…

Utvikling av en felles plattform for forsikringsvilkår på ulike forsikringsprodukter er et av flere tiltak som nå iverksettes for å gjøre forsikringshverdagen lettere for folk flest. På en pressekonferanse i dag ble det kjent at det bl.a. også skal innføres en forpliktende autorisasjonsordning for forsikringsselgere og -rådgivere, og at forsikringsnæringen forplikter seg til å sette et større fokus på kundenes beste i form av bedre og tydeligere informasjon både ved tegning av forsikring og ved skadeoppgjør.

…etter felles forbrukerundersøkelse

Utgangspunktet for de tiltakene som nå skal gjennomføres, er et samarbeid inngått mellom Forbrukerrådet og FNH for et års tid siden om gjennomføring av en felles forbrukerundersøkelse.

I undersøkelsen sier seks av ti forsikringskunder at forsikringsselskapene med vilje lager kompliserte vilkår for at det skal bli vanskelig å sammenlikne tilbudene fra de ulike tilbyderne. Over halvparten mener det er for dårlig samsvar mellom forsikringsdekningen slik den blir markedsført, og slik den faktisk er.

Undersøkelsen viser også at sju av ti tror at bransjen betaler ut mindre enn halvparten av premieinntektene som skadeerstatning. Åtte av ti sier i undersøkelsen at de ikke stoler på dagens praksis med partsoppnevnte sakkyndige i personskadesaker. De mener at nøytralt oppnevnte leger må til for å sikre rettferdige skadeoppgjør.

Kategori:
Publisert: 3. April 2008 - sist oppdatert: 9. March 2020
Visninger: 2173