Finansinstitusjoners navnebruk på høring

Nye regler for finansinstiutusjoners bruk av navn er sendt på høring fra Finansdepartementet.

Finansminister Kristin Halvorsen

Finansminster Kristin Halvorsen foreslår nye navneregler.

Mandag 18. februar 2008

Av: Elisabeth Realfsen

Redaktør og daglig leder Finansportalen.no

– Det er meget uheldig at finansinstitusjoner seiler under “falskt flagg”, og villeder kunder til å tro at de forholder seg til en annen institusjon enn det de egentlig gjør, sier finansminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.

I et høringsnotat foreslår nå Finansdepartementet nye lovregler om finansinstitusjoners navnebruk, og beskriver noen forhold som gjør det viktig for forbrukeren å være klar over hvilken finansinstitusjon hun eller han har et kundeforhold til:

Sikre innskudd 

Gjennom Bankenes sikringsfond er den enkelte kunde etter loven dekket for sine innskudd i banker som er gitt konsesjon av norske myndigheter, med inntil to millioner kroner. Denne grensen gjelder selv om kunden har flere konti i samme bank. Har kunden innskudd i flere banker, gjelder grensen på to millioner for hver av bankene.

Finansinstitusjoners bruk av betegnelser som uriktig gir inntrykk av at kunden forholder seg til en selvstendig finansinstitusjon (som for eksempel DnB NORs bruk av ”Postbanken”), vil kunne lede kundene til å tro at de er bedre sikret enn de i realiteten er, skriver Finansdepartementet.

Taushetsbelagte opplysninger

Villedende bruk av betegnelser vil også kunne skape uklarhet med hensyn til hvilke institusjoner som besitter informasjon som er taushetsbelagt.

Selv om taushetsplikt også gjelder overfor andre foretak i samme konsern, vil taushetsplikten ikke gjelde for eksempel mellom en produktkanal (”DinBANK.no”) og resten av den aktuelle finansinstitusjonen (Sparebanken Øst) eller omvendt. En tilsløring av hvem som står bak hvilke produkter og filialer vil gjøre det vanskelig for kunden å holde seg orientert om hvem som sitter på hvilken informasjon vedrørende deres kundeforhold, noe som igjen for eksempel kan gjøre en forhandlingssituasjon vanskeligere for kunden, skriver departementet.

Departementet mener videre at villedende bruk av betegnelser kan være uheldig av hensyn til konkurransen mellom finansforetak, og viser til at en tilsløring av de reelle konkurranseforholdene ikke bidrar til å lette en forbrukers forsøk på å orientere seg i finansmarkedet.

Nye navneregler

Finansdepartementets utkast til lovregler pålegger finansinstitusjoner å anvende sitt foretaksnavn. Dette innebærer også at eventuelle andre betegnelser bare kan angis som et tillegg til foretaksnavnet, og ikke kan inneholde ordene “bank” og “forsikring”. Det vil fremdeles være adgang til å bruke andre betegnelser, men adgangen til å bruke dem innskrenkes for å unngå den forvirring som oppstår ved bruk av ord som “bank” og “forsikring” i slike betegnelser.

Høringsfristen er 15 mai 2008.

Andre ressurser

Kategori:
Publisert: 18. February 2008
Visninger: 1427