Finansportalen.no i ny vårdrakt

Fra i dag får du en bedre finansportalen.no!

10. april 2008

Siden finansportalen.no ble lansert 14. januar i år har vi fått store mengder tilbakemeldinger fra publikum, presse og andre samarbeidspartnere – med både ris og ros. Dette setter vi stor pris på. Engasjerte og kritiske tilbakemeldinger gir oss et grunnlag å vokse videre på, og levere stadig bedre tjenester til publikum. En stor takk for alle innspill. Vi kan forsikre om at de blir brukt aktivt i arbeidet med portalen.

Mange av tilbakemeldingene vi har fått har dreid seg om for dårlig brukervennlighet i vår presentasjon av spareprodukter i bankene. Disse har gitt oss et spark bak til å utvikle en bedre løsning. Fra i dag er den nye løsningen på plass.

Spareproduktene i bankene kan fra nå av hentes ut av vårt banksparebarometer i syv grove grupper. Du velger selv hvilken eller hvilke grupper du ønsker informasjon om ved å hake av øverst i barometeret, i feltet for filtreringsmuligheter. Du kan velge:

1) Flytende rente uten bruksbegrensninger. 

2) Flytende rente med bruksbegrensninger.

3) Pensjonssparing 

4) Fastrente 0 – 1 år
5) Fastrente 2 – 3 år
6) Fastrente 4 – 5 år
7) Fastrente mer enn 5 år

Enda ferskere priser

Fra nå av har bankene mulighet til å legge inn priser og betingelser før datoen de trer i kraft overfor kundene.

For brukerne våre betyr dette minst to forbedringer:

–         Dataene på Finansportalen vil være oppdatert fra kl 00:00 hver dag. Vi må altså ikke lenger vente til kl 10:30 hver dag for å være sikre på at prisene er oppdatert

–         Bankene får nå muligheten til å planlegge enda mer spenstige pristilbud, som enkelt kan vises frem på Finansportalen første dag de trer i kraft.

Innkjøring

Den første tiden etter lanseringen har vi konsentrert oss om å sikre datakvaliteten i våre barometre. Prisene på Finansportalen rapporteres av den enkelte bank og forsikringsselskap, og portalens stab har ansvaret for at dataene er korrekte, og riktig lastet inn i våre databaser. Etter to måneders drift er vi svært fornøyd med resultatene våre på dette området.

Portalen inneholder nå detaljert prisinformasjon om over 700 boliglånsprodukter og cirka 650 banksparingsprodukter. Vi har vilkårsinformasjon om ca 90 forsikringsprodukter, samt prisopplysninger om 30 av dem. Flere ganger i måneden gjennomfører vi store stikkprøver hvor vi kontrollerer minst 600 innlastede verdier hver gang, og sørger for at eventuelle feil rettes opp umiddelbart. Datakvaliteten har vært stigende siden lanseringsdatoen, og vi kan trygt si at bankene og forsikringsselskapene i høyeste grad har stilt opp for portalen i den formidable oppgaven det er å tolke hvilke data vi ber om presist – og likt.

Alle på plass

Fra 15. februar fikk vi endelig vår forsikringsansvarlige på plass, og Finansportalens stab var omsider fulltallig. Staben består nå av fire personer:

Lasse Billington, forsikringsrådgiver

Brigitte Watz, portalkoordinator (bankområdet)

Raif Aaker, IT sjef

Elisabeth Realfsen, redaktør og daglig leder

Ikke konkurrent..

Den første tiden etter lansering har vi prioritert å sikre høy datakvalitet, og å endre oss fortest mulig på noen sentrale punkter. Vi har gjort relativt lite av oss på publiseringsfronten. Når vi nå kan si oss ferdige med innkjøringsfasen, vil vi blant annet øke publiseringshyppigheten av redaksjonelt stoff noe. Vi vil imidlertid fortsatt ikke konkurrere med private produsenter av forbrukerstoff, men ønsker å være et supplement og en samarbeidspartner for mediene.

Besøksstatistikken de første dagene etter lanseringen var rundt 20.000 brukere per dag. Antall brukere har etter dette gradvis falt, og ligger nå stabilt omkring 2.000 brukere per dag. I unike brukere tilsier dette 67.000 i januar, 22.000 i februar og 27.000 i mars.

.. men samarbeidspartner

Vi har innledet samarbeid med en rekke norske mediehus, både nett- og papirbaserte, og samarbeider gjerne med flere. Samarbeidet går først og fremst ut på at finansportalen.no gir nett- og papirbaserte medier tilgang til hele datagrunnlaget som brukes i finansportalen.no innen bank og forsikringstjenester. Det enkelte medium gis fleksible og dynamiske muligheter for å bruke datagrunnlaget i sine egne spesialtilpassede løsninger.  

Vennlig hilsen

Elisabeth Realfsen

Redaktør og daglig leder

Finansportalen.no

 

Kategori:
Publisert: 14. April 2008
Visninger: 1117