Finansportalen.no villeder ikke!

Finansportalen viser dagens gjeldende priser på alle banktjenester. Det er alt annet enn villeding. Det er rett og slett et faglig valg vi har tatt.

Elisabeth Realfsen

Elisabeth Realfsen er redaktør og daglig leder av Finansportalen.no.

Av: Elisabeth Realfsen,

Daglig leder Finansportalen

Torsdag 6. mars 2008

Vrient valg

Hvilke priser skal egentlig føres opp i en prisliste over banktjenester? Grovt sett har man to valg:

a)      Listen kan inneholde den prisen som banken har besluttet skal gjelde en stund frem i tid – såkalt vedtatt rente, eller

b)      Listen kan vise hvilke priser som i dag faktisk tilbys kundene hvis de oppsøker banken for å søke om lån.

For mange kan dette virke som en bagatell, men for oss rentebarometermakere er det et stort og viktig valg.

Hvilket av prinsippene man velger, avgjør nemlig hva slags atferd man oppmuntrer til hos bankene.

En prisliste er en konkurransearena for alle banker. Måten man definerer hva den skal inneholde kan sees på som spillereglene i konkurransen, det vil si hva som er lønnsom og ulønnsom atferd blant bankene – det økonomer kaller insentiver.

Har forkastet

Vi i Finansportalen er ikke snauere enn at vi har vurdert å vise vedtatte renter i våre barometre. Etter å ha tygget på saken, har vi imidlertid forkastet dette prinsippet, fordi vi mener det gir feil insentiver i markedet for banktjenester.

Å vise lånerentene som bankene har vedtatt skal gjelde fra omtrent seks uker frem i tid er besnærende, og virker umiddelbart som en grei og ryddig løsning. Slik blir alles renter fullt ut sammenliknbare – om ikke akkurat nå, så i alle fall et par måneder frem i tid.

Premierer ikke de beste

Et problem man raskt støter på, er imidlertid at noen banker er raskere enn andre til å sette opp lånerenten.  I et barometer som bare viser vedtatte renter, vil forbrukeren ikke kunne skille mellom bankene som venter lenge med å la kundene få høyere lånekostnader, og hvilke som gir forbrukerne økte kostnader tidlig. Over tid, gir dette helt gale insentiver.

Når Norges Bank setter ned renten, vil det samme problemet oppstå. Bankene står da fritt til å gi forbrukerne glede av lavere lånerente så fort som mulig. Men et barometer som bare viser vedtatt rente, gir ingen informasjon til forbrukerne om hvilke banker som gjør det kjapt, og hvilke som venter lenge med å gi forbrukerne gunstige lånebetingelser.

Rentebarometre som viser priser frem i tid har hittil dominert den norske forbrukeropplysningen. Når mange viser vedtatte renter, kan vi ikke se bort fra at de har medvirket til de mange presseoppslag om banker som er kjappe med å sette opp lånerenter, men som venter i det lengste med å sette den ned – eller er kjappe med å sette ned innskuddsrenter, men nøler med å sette den opp.

Offentlig ansvar

Finansportalen er en offentlig portal. Det er mange som ville undres over en offentlig prisliste som ikke oppmuntret til å la konkurransedyktige priser gjelde fortest mulig overfor kunden.

Derfor viser vi ikke vedtatte priser, men prisen som hver dag fastsettes når den enkelte kunde møter sin mulige nye bank. Fordi dere er verdt det.

Kategori:
Publisert: 6. March 2008 - sist oppdatert: 9. March 2020
Visninger: 2346