Finanstilsynet setter grenser for produktpakker

Fra 15. august stanser Finanstilsynet bankenes kryssalg av verdipapirfonds- og forsikringsprodukter.

Fotograf: Ida von Hanno Bast

Opphavsrett: Ida von Hanno Bast

Dette er en gledelig melding til norske forbrukere av finansielle tjenester. Finanstilsynets beslutning gjør det enklere for forbrukerne å sammenlikne tilbud fra ulike leverandører, og bidrar til at konkurransen om kundene opprettholdes, sier daglig leder for Finansportalen Elisabeth Realfsen

Av: Finansportalen

24. juni 2011

I en pressemelding fra Finanstilsynet av i dag går det frem at tilsynet har vurdert DnB NORs markedsføring og salg av såkalte produktpakker. Tilsynet fastslår at DnB NOR Bank ASAs helkundekonsept er i strid med forbudet mot produktpakker i finansieringsvirksomhetsloven og forskriften om produktpakker når det gjelder kryssalg av verdipapirfonds- og forsikringsprodukter fra ulike selskap i konsernet.

DnB NOR Bank ASA forutsettes å innrette bankens helkundekonsept i samsvar med nevnte regelverk innen den 15. august 2011. Finanstilsynet ber om en redegjørelse for endringene innen samme dato.

Beslutningen er prinsipiell og vil også omfatte alle andre aktører som har tilsvarende praksis som DnB NOR, sier konstituert finanstilsynsdirektør Emil R. Steffensen.

“DnB NORs helkundekonsept krever at kunden for å få boliglån, blant annet må ha lønnskonto i banken. Dette er tjenester hvor det etter Finanstilsynets vurdering til en viss grad kan anses å foreligge en tilknytning mellom tjenestene. Finanstilsynet kan imidlertid ikke se at et helkundekonsept som forutsetter at kunden må ha verdipapirfond og forsikringstjenester i samme konsern, kan begrunnes i at tjenestene er tilknyttet hverandre”, skriver Finanstilsynet i sitt brev til DNB NOR Bank ASA.

Dette er en gledelig melding til norske forbrukere av finansielle tjenester. Finanstilsynets beslutning gjør det enklere for forbrukerne å sammenlikne tilbud fra ulike leverandører, og bidrar til at konkurransen om kundene opprettholdes, sier daglig leder for Finansportalen Elisabeth Realfsen.

Kategori:
Publisert: 24. June 2011 - sist oppdatert: 10. March 2020
Visninger: 3310