Finpuss pågår

I år skal vi komme med flere og nye produkter – men aller først skal vi gjøre en finpuss på dagens finansportal.

Karabins prosjektledelse. Fra venstre: Pål Frønsdal, Karoline Hammersland, Hallgeir Skøien Varsi, Dan Wange.

Av: Elisabeth Realfsen, redaktør Finansportalen.no

I de hektiske dagene etter lanseringen, har vi fått en rekke gode innspill fra brukere over hele landet.

Mange gode idéer

Derfor sender vi en stor takk til publikum for å ha vist stor kreativitet og interesse for oss, og kommet med  mange gode forslag som vi skal ta med oss i arbeidet med de neste versjonene.

Mange av innspillene til forbedring av dagens versjon har vi vurdert som så gode, at vi allerede er i gang med finpussen.

Blant annet vil brukerne våre snart kunne se at vi grupperer både boliglån og bankspareprodukter bedre i barometrene våre, slik det blir lettere å sammenlikne prisene på sammenliknbare produkter.

Takk til Karabin

Finpussen gjør vi i samarbeid med prosjektlederfirmaet Karabin.

Karabin har på vegne av Forbrukerrådet ledet arbeidet med å etablere finansportalen.no i første versjon, herunder kravspesifisering, anskaffelse og oppfølging av delleverandører. I tillegg har Karabin bistått Forbrukerrådet med rekruttering av medarbeidere, samt etablering av finansportalen.no som virksomhet.

Prosjektet har hatt en svært stram fremdriftsplan, med korte tidsfrister og en absolutt deadline. Karabin har gjennom sin tverrfaglige tilnærming, fleksibilitet og tette dialog med Forbrukerrådet som oppdragsgiver, sikret at vi har klart å lansere første versjon av portalen  innen tidsfristen.

Kategori:
Publisert: 24. January 2008
Visninger: 1414