Slik velger du reiseforsikring

Helårs eller tidsavgrenset? Nødvendig eller ikke? Det er mange valg du må ta før du velger reiseforsikring.

fly

Hvilke reiser?

Forsikringsselskapene definerer reise som fravær fra hjemstedet i Norge og hvor hensikten er å returnere til hjemstedet. Noen selskaper stiller krav om at du har minimum én overnatting for at forsikringen skal gjelde. Hos andre gjelder forsikringen også uten overnatting, f.eks. når du skal i butikken eller reise til og fra jobb.

Vanligvis er du ikke dekket av reiseforsikringen når du er hjemme eller på jobb eller når barna dine er på skolen.

Selskapene setter normalt begrensninger for den enkelte reises varighet. Ofte gjelder forsikringen kun for reiser inntil 45 dager. For reiser med lengre varighet, må du tegne tilleggsdekning.

Reiseforsikringen dekker ikke ekspedisjoner eller reiser til utilgjengelige områder med dårlig infrastruktur.

Du kan vanligvis bestemme om forsikringen skal gjelde for reiser i hele verden eller bare i Norden.

Hvem dekkes?

Reiseforsikringen gjelder for den eller dem som er nevnt i forsikringsbeviset. Du kan kjøpe forsikring som bare omfatter deg selv, eller du kan velge en familieforsikring.

Forsikringen gjelder for medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge, og som skal returnere til Norge etter reisen.

For familieforsikring kreves det normalt at dine medforsikrede (ektefelle, samboer, registrert partner, barn, fosterbarn etc.) er registrert med samme bostedsadresse som deg i Folkeregisteret. Egne barn er normalt omfattet av familieforsikringen til første hovedforfall etter at barnet har fylt 20 år.

Hva dekkes?

Normalt omfatter reiseforsikringen følgende:

 • Reisegods: Dekker skade på og tap av personlig reisegods ved for eksempel tyveri, ran eller skadeverk. Omfatter også tap av billetter, pass og penger.
 • Reisesyke: Dekker nødvendige utgifter som skyldes akutt sykdom eller ulykke. Omfatter utgifter til lege, medisiner og sykehusopphold.
 • Reiseulykke: Dekker ulykkesskade som inntreffer. Etter fylte 70 år er det begrensninger i summene ved død og invaliditet.
 • Hjemreise ved sykdom: Dekker nødvendig hjemtransport hvis du eller noen i din nærmeste familie rammes av plutselig og alvorlig sykdom, ulykke eller død.
 • Reiseansvar: Dekker erstatningsansvar du som privatperson måtte pådra deg for fysisk skade voldt på annen person eller en annens ting mens du er på reise.

Hva dekkes ikke?

Forsikringsselskapene har en rekke unntak i vilkåreneDette er selve avtalen mellom forsikringsselskapet og deg som kunde. Her beskrives hva som dekkes og hva som ikke dekkes, og forutsetninger for erstatningssummer.
Mer om Forsikringsvilkår
. Disse varierer fra selskap til selskap, derfor er det viktig å sjekke om forsikringen omfatter det som er viktig for deg.

Her er noen vanlige unntak:

 • Reiser til områder med forhøyet risiko for bl.a. krig, terror og opprør.
 • Skader og ulykker som knyttet til risikobetonte aktiviteter som sportsdykking, fjellklatring og luftsport.
 • Motorkjøretøy med tilbehør, båter, varer, nærings- og nytelsesmidler, møbler og flyttegods omfattes ikke.
 • Sykkel innenfor kommunen der du bor, arbeider eller studerer dekkes ikke.
 • Ansvarsforsikring gjelder kun utenfor Norden.
 • Begrenset dekning for bl.a. verdigjenstander, enkeltgjenstander, kontanter og billetter.
 • Reisesyke- og avbestillingsforsikring gjelder ikke ved svangerskapsplager.

Husk også at brudd på sikkerhetsforskriftene kan føre til redusert erstatning.

Pris

Her er noen av faktorene som påvirker prisen på en reiseforsikring:

 • Antall personer: Du kan kjøpe forsikring for familien din eller kun deg selv.
 • Forsikringens varighet: En helårs reiseforsikring koster mer enn tidsbegrenset forsikring. Med to utenlandsreiser kan det bli billigere med helårs.
 • Reisens varighet: En helårs reiseforsikring omfatter normalt reiser av begrenset varighet, f.eks. 30 eller 45 dager. For lengre varighet må du kjøpe tilleggsdekning.
 • Reisemål: Reiseforsikring kan normalt kjøpes for hele verden eller bare Norden. Sistnevnte er betydelig billigere.
 • Sum reisegods: Du betaler tillegg hvis du ønsker utvidet dekning på reisegods.
 • Ulykkesforsikring: Tillegg i prisen hvis du vil utvide erstatningssummene.
 • Avbestillingsforsikring: Hos noen selskaper må du betale tillegg for avbestillingsforsikring.
 • Rabatter: Sjekk om du kan få lavere pris gjennom fagforening o.l.

Tilleggsdekninger

Det er flere begrensninger med hensyn til hva og hvor mye reiseforsikringen dekker. Selskapene tilbyr tilleggsforsikringer som dekker flere av unntakene i den ordinære reiseforsikringen.

Her er noen eksempler på tilleggsdekninger du vanligvis kan kjøpe:

 • Sports- og fritidsdykking under 40 meter og uorganisert luftsport.
 • Reiser til land med forhøyet risiko krig, uro og terror.
 • Ekspedisjoner og lignende reiser, det vil si til mer utilgjengelige områder med dårlig infrastruktur.
 • Utvidet ulykkesforsikring, som gir høyere utbetaling ved invaliditet og død.
 • Forhøyet erstatningssum for reisegods.
 • Reiser som varer lengre enn hva som inngår i den ordinære forsikringen (ofte 45 dager).
 • Avbestillingsforsikring (når denne ikke inngår i selskapets standard reiseforsikring).
 • Kan også utvides til å dekke yrkesreiser.

Egenandeler

Egenandelen er en viktig parameter når du skal velge reiseforsikring.

Noen selskaper tilbyr reiseforsikringer uten egenandel. Du kan få reiseforsikring uten egenandel både på helårsbasis og tilknyttet enkeltreiser. Dette gjør at forsikringspremien blir litt høyere.

Du må imidlertid se denne ekstra utgiften i sammenheng med den erstatningen du kan forvente ved en skade. Hvis f.eks. egenandelen er på 1 000 kroner, vil mange kunne oppleve erstatningen som lav. Med en slik egenandel vil du ikke få erstatning i det hele tatt hvis du blir frastjålet en tusenlapp eller en gjenstand verdt samme beløp. Blir du frastjålet 3 000 kroner, får du bare 2 000 igjen.

Andre vurderer det slik at sjansen for skade er liten og at de heller vil betale en lavere premie.

Helårs eller tidsbegrenset?

Du kan kjøpe en forsikring som gjelder gjennom hele året. Alternativt kan du velge en tidsbegrenset forsikring, som knyttes opp mot en bestemt reise, f.eks. en 14 dagers sydentur.

For mange vil det lønne seg å tegne en helårs reiseforsikring. Reiser du utenlands et par ganger i året, blir det fort dyrere å kjøpe forsikringene enkeltvis til hver tur.

En annen fordel med helårs reiseforsikring er at denne også gjelder på småturer i Norge. Noen selskaper stiller riktignok krav til at det er minst én overnatting for at forsikringen skal gjelde, men du får også reiseforsikring som også gjelder uten overnatting. Dermed er du og dine forsikret når dere beveger dere ut fra hjemmet. Denne dekningen får du ikke dersom du kjøper tidsbegrensede reiseforsikringer enkeltvis.

Kredittkort med forsikring

Flere tilbydere av kredittkort tilbyr gratis reiseforsikring hvis hele eller mesteparten av reisen er forhåndsbetalt med det aktuelle kortet. For mange kan dette være et greit supplement til en ordinær reiseforsikring. Du bør imidlertid tenke deg nøye om før du utelukkende baserer deg på kredittkortet.

Generelt sett er vilkårene mindre gunstige for deg hvis du holder deg til kredittkortet fremfor en tradisjonell reiseforsikring. Dette har blant annet kommet frem i klagesakene som mottas av Forsikringsklagekontoret.

Med en ren reiseforsikring er det lettere å få oversikt over hvem og hva forsikringen gjelder for, og når den trer i kraft. Men det kan være gunstig å betale reisen med kredittkort når du har en vanlig reiseforsikring i bunn. Ved en skade kan du da kontakte selskapet som har de beste vilkårene for den aktuelle skaden.

Egen avbestillingsforsikring?

Mange turoperatører tilbyr avbestillingsforsikring når du bestiller en reise. En slik forsikring dekker avbestilling som skyldes at du blir akutt syk. Det samme gjelder sykdom som rammer nærmeste familie og personer i reisefølget som er booket inn på samme billett.

Har du allerede en helårs reiseforsikring, er du normalt forsikret for de nevnte tilfellene. Da er det ingen grunn til å kjøpe en slik ekstra forsikring.

Sjekk vilkårene i reiseforsikringen din for å finne ut om du har denne dekningen. Hvis avbestillingsforsikring ikke inngår, kan du vurdere å tegne denne tilleggsforsikringen. Dette gjelder spesielt hvis du/dere har bestilt en kostbar reise. Må denne avlyses, risikerer du å tape alle pengene du har forhåndsbetalt for turen.

Når du bestiller reiser via nettet, bør du forsikre deg om at avbestillingsforsikring ikke automatisk følger med på kjøpet.

Europeisk helsetrygdekort

Det europeiske helsetrygdekortet dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land, samt Sveits. Kortet gir deg rett til behandling på lik linje med borgerne i oppholdslandet.

Det er imidlertid ikke jevngodt med en reiseforsikring. Europeisk helsetrygdekort gjelder ikke utenfor EØS-området. Blir du f.eks. alvorlig syk eller skadet i USA, må du dekke alle utgiftene selv. Det kan bety økonomisk ruin. En reiseforsikring dekker dessuten langt mer enn utgifter til medisinsk behandling.

Ved reiser til EØS-land og Sveits er det anbefalt at du har med deg det europeiske helsetrygdekortet (det er ikke nødvendig i andre nordiske land). Europeisk helsetrygdkort bestiller du hos HELFO.

Andre ressurser

Publisert: 30. October 2010 - sist oppdatert: 18. September 2023
Visninger: 17684