Foreløpig kravspesifikasjon priskalkulatorer er klar

Første milepæl i utviklingen av priskalkulator for skadeforsikringer ble nådd i sommer. Den foreløpige kravspesifikasjonen for priskalkulatorene er nå klar.

Dato: 4. november 2009
Av Elisabeth Realfsen
Daglig leder Finansportalen

Gjennom hele 2008 har Finansportalen ledet et systematisk og målrettet arbeid for å få til priskalkulatorer for skadeforsikringene som vi i dag viser normvilkårene for, ref. http://www.finansportalen.no/Forsikring.

Blant annet har det vært arbeidsgrupper i sving med representanter for samtlige forsikringsselskaper som tilbyr skadeforsikring. Gjennom prosesser i arbeidsgruppene og avklaringer av rammebetingelsene for prosjektet, har vi  lykkes i å komme til enighet med bransjen om en overordnet skisse til funksjonalitet for priskalkulatorer for produktene reise- bil- villa- og innboforsikring.

Den 30.01.2009 utlyste vi konkurranse om utarbeidelse av kravspesifikasjon for et system i tråd med resultatene av samarbeidet med bransjen. Også denne kravspesifikasjonen ble forutsatt utarbeidet i samarbeid med næringen. 
Hovedleveranse til Finansportalen ble mottatt den 17. september 2009. Leveransen inneholder en foreløpig kravspesifikasjon for priskalkulatorer for de nevnte produktene.

Neste fase i prosjektet vil være å komme frem til en fremdriftsplan for forsikringsselskapenes tilpasning til Finansportalens løsning. Som følge av den videre prosessen sammen med selskapene, vil den endelige kravspesifikasjonen kunne avvike fra den foreløpige.

Spørsmål om den foreløpige kravspesifikasjonen kan rettes til daglig leder Elisabeth Realfsen, mob 93 21 80 30 eller e-mail: elisabeth.realfsen@finansportalen.no.

Tilhørende filer

Kategori:
Publisert: 4. November 2009
Visninger: 1186