De viktigste forsikringene

Før du velger hvilke forsikringer du skal kjøpe, bør du gjøre deg opp en mening om hva som er dine største økonomiske verdier.

Det er disse du bør prioritere å forsikre, fordi å tape dem vil svi mest økonomisk. Forsikring av gjenstander som er relativt lite verdt – “småforsikringer” – kan du prioritere lavt.

De fleste av oss bør prioritere disse forsikringene høyest:

Arbeidsinntekten 

Den aller største verdien for de fleste av oss er arbeidskraften vår, som sørger for at lønnen kommer inn i husholdningsbudsjettet jevnt og trutt. Den bør du sørge for å ha godt forsikret, slik at du ikke rammes av økonomisk katastrofe om du skulle bli syk eller ufør.

Folketrygden – vårt felles forsikringsselskap – sørger for en basisforsikring av lønnsinntekten. Uføretrygden er 66 prosent av gjennomsnittsinntekten din de 3 beste av de 5 siste årene før du ble syk, men det er kun årlig inntekt opptil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) som tas med i beregningen. Tjener du mer enn 600.000 bør du vurdere å kjøpe en uføreforsikring fra et forsikringsselskap i tillegg.

Dødsrisikoforsikring?

Er du forelder med familie, små barn og stor boliggjeld, vil de økonomiske konsekvensene for dem hvis du skulle falle fra, kunne bli betydelige.  En dødsrisikoforsikring som utløser en engangssum vil kunne gjøre gjeldsbyrden mindre for de gjenlevende, slik at de for eksempel kan fortsette å bo i boligen.

OBS! Sjekk først hva du har fra arbeidsgiver og hva fagforeningen tilbyr om du er organisert.

 

Boligen og innboet

Bygningen og innboet representerer verdier på millionbeløp. Disse må du forsikre. Dersom du ikke har forsikret boligen og innboet ditt, og skulle for eksempel mister alt du eier i brann, vil det mest sannsynlig bli et så stort økonomisk tap for deg at du aldri kommer deg opp igjen. Husk at poenget med en forsikring er at du skal klare deg, selv om du lider store økonomiske tap.

 

Reiseforsikring

Skulle du trenge medisinsk behandling på reise utenfor EØS, kan utgiftene bli veldig store. Dette er den viktigste grunnen til at du bør tegne reiseforsikring.

 

Bilen

Ansvarsforsikring av bilen er lovpålagt. Om du skal ha delkasko eller kaskoforsikring av bilen må du vurdere selv

 

Du kan droppe småforsikringene

Har du et begrenset budsjett, er det forsikringene over du bør prioritere å ha i orden. Er det nødvendig, bør du nedprioritere andre forsikringer for å få dette til. Husk at det ikke er like viktig for deg å forsikre bunaden, som det er å forsikre boligen din.  Generelt bør du tenke nøye over om du skal kjøpe forsikring av ting som du kan erstatte selv med en månedslønn eller to.

Et annet eksempel på forsikringer du kan nedprioritere er trygghetsavtaler du ofte blir tilbudt når du kjøper elektrovarer som mobiltelefon eller vaskemaskin. Det er flere grunner til dette: Den viktigste er at de i de aller fleste tilfeller er unødvendige fordi du er dekket igjennom din innbo- eller reiseforsikring. Dette er forsikringer vi mener du må ha, og vårt råd er å  tegne  en billig innboforsikring med høy egenandel, og heller bruke pengene du sparer på å dekke småting selv. I tillegg vil alle fabrikasjonsfeil gir deg rett på kostnadsfri reparasjon igjennom forbrukerkjøpsloven i to eller fem år, avhengig av tingens levetid.

Publisert: 2. January 2019
Visninger: 7370