Forsikringsavslag skal ha saklig grunn

Nå blir det forbudt å nekte deg å tegne forsikring uten en saklig begrunnelse

Rådgiver Helga Skofteland i Forbrukerpolitisk avdeling, Forbrukerrådet

Rådgiver Helga Skofteland i Forbrukerrådet har vært sentral i arbeidet med lovendringene.

Av: Elisabeth Realfsen, Finansportalen

12. juni 2008

I går, 11. juni, vedtok Odelstinget en rekke endringer i Forsikringsavtaleloven, som skjerper kravene til at avslag på kjøp av forsikring skal være saklig begrunnet.

I sin behandling av lovendringene har Justiskomiteen vist til en rekke eksempler hvor det kan reises tvil om avslag har vært saklig begrunnet av selskapene. Eksemplene er hentet fra Forbrukerrådets liste over usaklige forsikringsnektelser, og omfatter blant annet følgende:

Samlivsterapi ga avslag

1. Foreldre til gutt fikk ikke tegne full forsikring på grunn av dysleksi (nov 2006)

2.  Frisk 12-åringsjente ble nektet forsikring fordi hun hadde lærevansker (nov. 2006)

3. Et par ville tegne  livs- og uføreforsikring ved kjøp av leilighet, og fikk avslag med begrunnelse at de ikke hadde vært sammenhengende bosatt i Norge de siste fem årene. Flere studenter har fått avslag med samme begrunnelse.

4. En tur til psykolog i forbindelse med samlivskrise var nok til avslag for uføredekning.

5. Sønnen ble nektet barneforsikring. I et utfyllingsskjema måtte man svare på om sønnen hadde ekstraundervisning. Svarte ja, da han har litt leseproblemer. Sønnen ble nektet barneforsikringen (uføredelen) .

Skriftlig og saklig

– Vi håper lovendringen vil føre til at vi slipper flere historier der folk er blitt nektet forsikring, fordi de lider av f. eks. dysleksi eller har lærevansker, sier rådgiver i Forbrukerrådet Helga Skofteland.

– Dessuten er det viktig at man nå får en lovfestet rett på at et eventuelt avslag skal være begrunnet skriftlig og at avslaget kan bringes inn for forsikringsklagenemnda, sier hun.  

Dette vedtok Odelstinget i går:

·  Forsikringsselskaper skal ikke uten saklig grunn kunne nekte en person forsikring.

·  For at risiko kan utgjøre saklig grunn for forsikringsnektelse, kreves at det er tale om en særlig risiko, og at avslaget står i rimelig sammenheng med risikoen.

·  Forsikringsnektelse skal begrunnes skriftlig, og det skal opplyses om at avslaget kan bringes inn for en nemnd.

·  Det blir ulovlig for selskapene å bruke betalingsanmerkninger for å nekte forsikring eller be om helseopplysninger som ligger mer enn 10 år tilbake i tid.

Kategori:
Publisert: 12. June 2008
Visninger: 2898