Dette er vilkårene til forsikringen

Sjekk våre normvilkår, så er du bedre rustet til å vurdere din forsikring.

iMageWithFallbackAndMagik (3)

Finansportalen har i samarbeid med Finans Norge utarbeidet en norm for forsikringsvilkår knyttet til det enkelte forsikringsprodukt som presenteres på nettsidene (2008).

Alle forsikringsproduktene presenteres som avvik fra denne normen.

Vilkårsnormen for det enkelte produkt er laget som et sammenlikningverktøy. Normen representerer ikke et konkret produkt som blir solgt i markedet.

Et akseptabelt trygghetsnivå

Vilkårsnormen for det enkelte produkt tilsvarer et akseptabelt trygghetsnivå for deg som kunde. Vilkårene beskriver ikke et superprodukt som dekker alt som kan skje, men de er utformet slik at det vesentligste av de flestes behov skal være dekket i produkter som sier de dekker det samme som normvilkårene.

Normvilkårene beskriver en del sentrale dekningsområder, men ikke dekningsnivå på de fleste av disse. Det har vi ikke fått lov til å gjøre av konkurransemessige hensyn. Du finner likevel informasjon om hvilke forsikringssummer det enkelte selskap har knyttet til sine produkter i våre tabeller. Der finner du også hva de enkelte selskapene tilbyr av dekninger utover normvilkårene, i tilfelle du har behov for slike tilleggsdekninger knyttet til din forsikring.

Les forsikringsvilkår ett sted – én gang

Med våre normvilkår slipper du langt på vei å lese alle selskapenes vilkår fra perm til perm før du velger hvilket selskap som skal få lov til å ha deg som kunde. Du bør imidlertid lese våre normvilkår, slik at du vet hva avvikene vi presenterer i våre forsikringstabeller innebærer.

Når du har valgt selskap – les selskapets forsikringsvilkår

Normvilkår er en forenkling av selskapenes forsikringsvilkår, og er konstruert først og fremst for å lette sammenlikningen av produkter på tvers av selskaper. Normvilkårene representerer ikke de eksakte vilkårene knyttet til et konkret produkt, ei heller for produkter som presenteres uten avvik fra disse. Vi gjør derfor spesielt oppmerksom på at du fortsatt bør studere de konkrete forsikringsvilkårene hos det selskap du tegner dine forsikringer – det er her du finner informasjon som gjelder for din konkrete forsikringsavtale.

SKADE

Bilforsikring

Husforsikring

Innboforsikring

Reiseforsikring

Publisert: 24. October 2010 - sist oppdatert: 20. September 2023
Visninger: 16232