Fortsatt 2 prosent styringsrente

Inntil videre står styringsrenten stille, melder Norges Bank.

Opphavsrett: Norges Bank

Sentralbanksjef Svein Gjedrem

Av: Finansportalen

Onsdag 11. august 2010

– Utviklingen i norsk økonomi har vært om lag som ventet i det siste. Aktiviteten øker moderat.  Prisveksten har avtatt og ligger nå under 2 prosent, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem i en pressemelding fra Norges Bank.

Sentralbanken begrunner beslutningen med at veksten i verdensøkonomien har vært litt sterkere enn ventet, men aktivitetsnivået er fortsatt lavt i industrilandene. Uroen knyttet til statsfinansene i flere europeiske land har avtatt, men utsiktene for amerikansk økonomi er noe mer usikre.

I pressemeldingen gis det også et signal om mulige renteøkninger i tiden fremover:

– Både hensynet til prisutviklingen og til en stabil utvikling i produksjon og sysselsetting taler for en fortsatt lav rente. Hensynet til å gardere mot risikoen for fremtidige finansielle ubalanser som kan forstyrre aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid, taler for at renten etter hvert bringes nærmere et mer normalt nivå, sier Gjedrem.

Trykk her og les hele hovedstyrets begrunnelse hos www.norges-bank.no/

Kategori:
Publisert: 11. August 2010
Visninger: 1121