Fortsatt lav styringsrente

For tredje rentemøte på rad valgte Norges Bank i dag å la styringsrenta stå på 1,75 prosent.

Visesentralbanksjef

Fotograf: Nancy Bundt

Opphavsrett: Norges Bank

Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad

Onsdag 24. mars 2010

Av: Elisabeth Realfsen

 – Vi valgte å holde renten uendret på dette møtet. Inflasjonen og aktivitetsnivået kan en tid bli noe lavere enn vi ventet. Analysene vi legger fram i dag tilsier at styringsrenten skal settes gradvis opp, men noe senere enn vi så for oss i høst, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i en pressemelding fra Norges Bank.  

– Ifølge vårt regionale nettverk stiger produksjonen, men veksten er ikke høy og i noen bransjer er det fortsatt nedgang, sier Qvigstad.

I Asia er det sterk vekst, men i Europa er oppsvinget bare moderat.  Renteforventingene ute har falt markert, og rentedifferansen overfor utlandet har økt siden i høst. Det har gitt en sterkere krone enn ventet.  Sammen med utsikter til lavere lønnsvekst trekker dette prisveksten ned utover i 2010, skriver sentralbanken. Hele begrunnelsen for rentebeslutningen kan du lese hvis du trykker her.

For lånekunder er dette gode nyheter.  I vårt boliglånbarometer finner du nå flere lånetilbud til snaue tre prosent effektiv rente. Trykk her for å gå til barometeret.

Kategori:
Publisert: 24. March 2010
Visninger: 1208