Forvirring om renter

Når bankene legger inn at man skal tåle høyere rente, betyr det ikke at de venter at renta skal stige til 10 prosent, ifølge Forbrukerrådet.

Når bankene legger på 3 prosentpoeng, er det godt håndverk, ikke en prognose, mener Bjørnar Eilertsen i Forbrukerrådet.

Torsdag 11. september 2008

Av: Bjørnar Eilertsen, Rådgiver i Forbrukerrådet

Flere av dagens aviser melder at bankene råder sine kunder til å tåle en rente på 10 prosent.

Forbrukerrådet uttaler seg prinsipielt ikke om rentepolitikk og hvorvidt vi tror renta går opp eller ned. Men i dagens sammenheng er det viktig med en klargjøring for forbrukerne: Når bankene legger inn at man skal tåle høyere rente er ikke dette et uttrykk for at de venter at renta skal stige til 10 prosent.

Godt håndverk

Vår oppfatning er at dette er et uttrykk for godt bankhåndverk i kredittvurderingen av den enkelte kunde. Dette synet støttes også av aktører i næringen.

Det er forsvarlig av banken i det man vurderer og innvilger lån til forbrukerne at man legger inn en rentebuffer på minimum 3 prosentpoeng. Denne bufferen er der fordi man skal tåle en renteoppgang, og er helt uavhengig av gjeldende rentenivå. I utgangspunktet legger en god kredittvurdering inn en margin på minimum 3 prosentpoeng uansett om rentenivået er på 2, 7, eller 12 prosent.

Kontakt banken

Dersom man opplever at det blir vanskelig å betjene boliglånet med det stigende rentenivået, bør man først og fremst kontakte banken sin, og vurdere kutt i forbruket. I en presset situasjon kan man i samråd med banken forlenge løpetiden på lånet slik at de månedlige avdragene blir lavere. Dersom økonomien bedrer seg kan man å gå tilbake til den opprinnelige nedbetalingstiden. Man kan også vurdere avdragsfrihet for en periode, men det bør normalt sett være en kortvarig løsning.

 

 

Kategori:
Publisert: 11. September 2008
Visninger: 2360