Fra i dag er Finansportalen i drift

Finansportalen.no er her – og fra i dag finner du alle landets bankpriser samlet og oppdatert på ett sted.

fri mann

Fotograf: Guiseppe Cicconi/ sxc.hu

Kom til Finansportalen, og få svar! Foto: Guiseppe Cicconi/ sxc.hu

Her kan publikum hente råd og informasjon om alt fra boliglån og forsikringer, til hvordan man skal få mest mulig ut av sparepengene.

Det er regjeringen som har bevilget penger til den nye nettjenesten, som skal gi folk bedre informasjon om alle typer finansprodukter. Portalen er resultatet av et felles initiativ fra Forbrukerombudet, Forbrukerrådet og Kredittilsynet i 2006. Konkurransetilsynet, Sparebankforeningen, Verdipapirfondenes Forening og Finansnæringens Hovedorganisasjon her også deltatt i arbeidet med å utvikle finansportalen.no.

Utviklingen er finansiert over Barne- og likestillingsdepartementets budsjett – etter initiativ fra Finansdepartementet.

Bevisste valg blant kompliserte produkter

– Vi håper at portalen på vegne av forbrukerne greier å knekke bank- og forsikringskodene. Forbrukerne skal få forstå hva de kjøper – og få vite nesten like mye som banken, sier daglig leder og redaktør av finansportalen.no, Elisabeth Realfsen.

– På finansportalen.no kan kundene sammenlikne priser og vilkår både i bank og forsikring.

– Vi vil bidra til at folk kan gjøre bevisste valg blant kompliserte produkter.

– Vi håper at aktørene i bransjen etter hvert endrer atferd.  At bankene og forsikringsselskapene setter ned renta, forbedrer vilkårene og forenkler produktene sine, sier Realfsen.

– Med finansportalen.no får forbrukerne større makt i finansmarkedet, sier Forbrukerrådets direktør, Erik Lund-Isaksen.

– God konkurranse forutsetter at forbrukerne kan og vil benytte markedet, og finansportalen.no gir dem denne muligheten fordi de nå får et grunnlag for å sammenligne og velge blant produkter fra mange tilbydere av bank- og forsikringstjenester, sier Forbrukerrådets direktør.

Lån, forsikring og sparing

Finansportalen.no skal være en uavhengig informasjonskanal på nett, rettet mot privatkunder i finansmarkedet. Cirka 150 banker og 27 forsikringsselskaper skal levere data til portalen – med priser på lån, vilkår i forsikring og fakta om spareprodukter.

Det er i dag for dårlig konkurranse i bank og forsikringsmarkedet. Det er et marked med mye informasjon, men ingenting finnes samlet. Nesten ingen forstår vilkårene i forsikring. Og mange klager til Forsikringsklagekontoret og Bankklagenemnda etter tvister med banker og forsikringsselskaper.

For mange av dem er det tale om svært store beløp.

Breddfull av nyttig innhold

Finansportalen.no er et brukervennlig verktøy – og er breddfull av nyttig innhold:

Det er lett å orientere seg på sidene, man får rask respons – og etter få tastetrykk.

Portalen inneholder de mest vanlige produktene inne bank, forsikring og sparing.

Et bankbarometer viser alle kostnadene og inntektene knyttet til kundeforholdet.

Ett eneste søk på lån gir låneberegning på samtlige tilbud, dvs 750 beregninger per forespørsel.

Her finnes kalkulatorer og sammenlikninger, rangeringer, foruten redaksjonelt stoff fra A til Å.

For bruk av bank gir portalen kostnader ved boliglån, dagligbank og banksparing. En totalkalkulator viser kostnader og inntekter.

På finansportalen.no finnes det også en egen avdeling for sparing, der man finner pengemarkedsfond, obligasjonsfond, kombinasjonsfond og aksjefond.

Man klikker seg også frem til en egen risikomodell for sparing, som skal få forbrukerne til å tenke seg om før de går inn med kapital i markeder de vet lite eller ingenting om.

På portalens forsikringssider kan du se hvordan vilkårene varierer mellom tilbyderne før du henter inn pristilbud fra selskapene.

Allerede fra starten inneholder databasen vilkårene for hus- og innboforsikring, reiseforsikring og bilforsikring hos alle leverandørene av disse viktige skadeforsikringene.

Også en offisiell guide

– En offentlig nettportal om finansprodukter vil bidra til at forbrukerne får tilgang til enkel, ryddig og saklig informasjon om sparing, lån og forsikring. Dette er viktig for å kunne orientere seg i et marked med kompliserte finansielle produkter og tjenester. Sammen med et velfungerende lovverk og et oppegående kontrollsystem, er bevisste forbrukere den beste garantien for velfungerende konkurranse og seriøsitet i bransjene, sier finansminister Kristin Halvorsen.

– Mange forbrukere har helt sikkert følt seg usikre på om de får god og presis informasjon om sparing og forsikring. Det har vært vanskelig å sammenlikne de ulike tilbudene. Nå blir det lettere. Målet er at Finansportalen skal bli det naturlige stedet for å søke presis og uavhengig informasjon om disse produktene og tjenestene, sier barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen, som også er forbrukerminister. 

Stortinget har bevilget 6 millioner kroner i 2007, og 10 millioner i 2008 til utvikling og drift av portalen.

2010 skal være portalens første ordinære driftsår.

Kontakt:

Leder av finansportalen.no, redaktør Elisabeth Realfsen

Tlf 23400 586 / mob 93218030

Assisterende direktør Irene Solberg, Forbrukerrådet

Tlf 23400 515 / mob 97562236

Kategori:
Publisert: 11. January 2008
Visninger: 1429