Har du byttet bank? Del dine erfaringer med oss

Finansnæringen og forbrukermyndigheter i Norge er enige om at det skal være så enkelt som mulig å bytte bank. Men er det enkelt i praksis? Del dine erfaringer, slik at det om mulig kan bli enda enklere å bytte bank.

Fikk du den hjelpen du kan forvente å få? Del dine erfaringer og hjelp oss å gjøre det enda enklere å bytte bank.

Av: Brigitte Watz, Finansportalen

Om det er så enkelt, som det skal være, vet bare du som har flyttet ditt kundeforhold eller enkelttjenester til en ny leverandør.

Finansportalen lanserer nå en spørreundersøkelse for å finne ut om reglene fungerer godt nok eller om det fortsatt finnes praktiske hindringer, som gjør det vanskelig å bytte bank. Svarene du gir vil vi formidle til finansnæringen og forbrukermyndigheter, slik at det om mulig kan bli enda enklere å bytte bank.

Forbrukerrådet samarbeider internasjonalt med andre lands forbrukermyndigheter og finansnæring. Spørreundersøkelsen vi har utarbeidet er tilpasset norske forhold, men er basert på EU-kommisjonens spørreskjema for evaluering av samhandlingsregler i andre europeiske land. Resultatene fra den norske evalueringen vil derfor også være en del av den europeiske evalueringen.

Spørreundersøkelsen er web-basert og tar ca. 5 – 10 minutter.

Klikk på her og svar på spørreundersøkelsen om bytte av bank – Finansportalen

Andre ressurser

Kategori:
Publisert: 22. March 2011
Visninger: 1958